Welkom op deze website

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van de Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om berichten en video's van social-mediasites op te nemen op onze website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies voor Google Analytics. Op deze manier zijn we in staat om onze website aan te passen aan uw wensen en behoeften. Uw persoonlijke informatie en IP-adres worden hierbij niet opgeslagen.

U vindt meer informatie over hoe en waarom we cookies gebruiken in ons cookiebeleid. Om deze website zonder verlies van functionaliteit te bekijken, dient u het gebruik van cookies te accepteren door te klikken op onderstaande button.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat niet uw naam, niet uw adres, niet uw leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens niet op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt WOZL?
WOZL maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies voor websitestatistieken
Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of iemand een groot scherm heeft, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

Hoe kunt u de cookies uitzetten?
Wanneer u niet wilt dat cookies worden meegestuurd, dan kunt u ze via uw webbrowser uitschakelen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Cookies uitzetten:
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari

Gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze website?ACCEPTERENNEE, BEDANKT
Vacatures

Aanmelden nieuwsbrief

Werkvoorzieningschap OZL deed het in 2013 beter dan voorzien

28-04-2014

In 2013 zijn daadwerkelijk de eerste stappen gezet om Werkvoorziening- schap OZL te transformeren tot een organisatie die, onder regie van de aangesloten gemeenten, operationeel uitvoering geeft aan de Wsw en die is toegespitst op Beschut werken en Detacheringen. Dat blijkt uit de concept jaarrekening en het jaarverslag die deze week naar de gemeenteraden worden gestuurd.

2013 was het eerste volledige jaar waarin WOZL een groot aantal bedrijfsactiviteiten uit het Licom-faillissement onder haar hoede had. In het jaarverslag noemt het bestuur het “een bewogen jaar, waarin WOZL – na de turbulentie van 2012 – een nieuwe koers insloeg en in rustiger vaarwater moest zien te geraken”.

Dat is op hoofdlijnen gelukt:

- In het kader van de transformatie van WOZL werden al enkele eigen commerciële bedrijfsactiviteiten vervreemd. In 2014 en later zal dat ook met nog resterende andere commerciële bedrijfsonderdelen gebeuren.

- Het ontwikkelen van de competenties van de aan WOZL toegewezen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de kernactiviteit van de nieuwe organisatie. Niet langer staat het belang van de bedrijfsonderdelen centraal, maar de ontwikkeling van die mensen. Daar wordt in geïnvesteerd. Eind 2013 gestart met een nul-meting om vast te stellen hoe mensontwikkeling met betrekking tot competentie en ontwikkeling van sw-medewerkers in de huidige situatie wordt vormgegeven. Vervolgens wordt dit afgezet tegen de gewenste situatie, met als resultaat een plan van aanpak om mensontwikkeling in de hele organisatie te borgen. Op die manier kunnen de mensen zo zorgvuldig mogelijk worden begeleid in de beweging van ‘binnen naar buiten’ middels detachering of groepsdetachering.

Ruim 70 procent van de sw-medewerkers is intussen ‘buiten’ de beschutte werklocaties van WOZL aan het werk. Om deze beweging verder vorm en inhoud te geven, zal ook 2014 mede in het teken staan van het in kaart brengen van competenties en de ontwikkelbaarheid van medewerkers op de beschutte locaties.

- De taakstelling voor het jaar 2013 die het ministerie in het kader van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening aan de elf deelnemende gemeenten had opgedragen, bedroeg opgeteld 4.009,57 arbeidsjaren (aj.). WOZL heeft daarvan 4.006,14 aj. (in totaal 4690 werknemers vertegenwoordigend) gerealiseerd. Dat betekent dat deze taakstellende capaciteit bijna volledig (99,91 %) is benut.

- De financiële resultaten over 2013 zijn als volgt samen te vatten:

Verwacht was dat aan gemeentelijke bijdragen voor het boekjaar een bedrag van afgerond € 9,6 miljoen nodig zou zijn. Dat is uiteindelijk € 5,9 miljoen geworden. De bijdrage 2013 vanuit de deelnemende gemeenten is dus € 3,7 miljoen lager uitgevallen.

Met betrekking tot het door de gemeenten voor 2013 beschikbaar gestelde transitiebudget van € 3,5 miljoen is daadwerkelijk € 1,3 miljoen uitgegeven, o.a. omdat processen meer tijd vergen. Het verschil van € 2,2 miljoen zal in 2014 grotendeels worden gebruikt om de ingezette transitie verder vorm te geven.

De komende jaren zal er rekening mee moeten worden gehouden dat het resultaat toch verder onder druk komt te staan, door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Daardoor zal de subsidiebijdrage aan de gemeenten samen jaarlijks afnemen met een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Hoe deze wet bij de gemeenten zal worden ingevuld en wat de exacte gevolgen zijn voor WOZL, is op dit moment onderwerp van onderzoek en overleg met de gemeenten. Deze zomer wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

De huidige Wsw-systematiek aan taakstelling en subsidie blijft in ieder geval voor het jaar 2014 overeind.