Welkom op deze website

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van de Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om berichten en video's van social-mediasites op te nemen op onze website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies voor Google Analytics. Op deze manier zijn we in staat om onze website aan te passen aan uw wensen en behoeften. Uw persoonlijke informatie en IP-adres worden hierbij niet opgeslagen.

U vindt meer informatie over hoe en waarom we cookies gebruiken in ons cookiebeleid. Om deze website zonder verlies van functionaliteit te bekijken, dient u het gebruik van cookies te accepteren door te klikken op onderstaande button.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat niet uw naam, niet uw adres, niet uw leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens niet op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt WOZL?
WOZL maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies voor websitestatistieken
Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of iemand een groot scherm heeft, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

Hoe kunt u de cookies uitzetten?
Wanneer u niet wilt dat cookies worden meegestuurd, dan kunt u ze via uw webbrowser uitschakelen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Cookies uitzetten:
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari

Gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze website?ACCEPTERENNEE, BEDANKT
Vacatures

Aanmelden nieuwsbrief

WOZL krijgt ruim 10 miljoen euro uit faillissement Licom

15-10-2014

Naar verwachting ontvangt WOZL (en daarmee de in het werkvoorzieningschap deelnemende gemeenten gezamenlijk) ruim 10 miljoen euro uit het faillissement van Licom NV. Daarnaast verwerft WOZL het eigendom over een grondperceel aan de Sportlaan in Kerkrade. Dat blijkt uit een mededeling van de curatoren gedaan ter zitting vandaag bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Bij die zitting werden de vorderingen van alle crediteuren die dateren van vóór het faillissement van Licom vastgesteld.

Wat vooraf ging
Eind februari van dit jaar legden de curatoren nog een vordering van 11,5 miljoen euro neer bij de aandeelhoudende gemeenten, bestaande uit het exploitatietekort 2012 van Licom plus een vergoeding voor de schade die Licom en haar schuldeisers door het faillissement zouden hebben geleden. De curatoren hielden de gemeenten aansprakelijk voor het ontstaan van dat faillissement. De gemeenten hebben die vordering betwist. Daarnaast en tezelfdertijd had WOZL een vordering ad 19 miljoen euro bij de curatoren ingediend, betreffende boedel- en pre-faillissementsschulden, die deels door de curatoren werden betwist.

Gewone crediteuren eerst
Eind juni 2014 stemde het bestuur van WOZL ermee in dat de gewone crediteuren (veelal regionale ondernemers) eerst betaald zouden worden en daarna pas WOZL. Daarmee werd bereikt dat iedere schuldeiser het bedrag zou ontvangen dat hij met de curatoren overeen zou komen. De curatoren zegden van hun kant toe dat het restant van het door WOZL verstrekte boedelkrediet in ieder geval zou worden terugbetaald. Voorts hebben de curatoren de aansprakelijkstelling van de aandeelhoudende gemeenten ingetrokken. Nu de rechtbank de vorderingen heeft vastgesteld en tegelijkertijd bekend is wat in het faillissement aan geld bij elkaar is gekomen, kan het faillissement van Licom in financiële zin worden afgerond. Naar verwachting zal eind van dit jaar het aan WOZL (en daarmee aan de aandeelhoudende gemeenten) toekomende bedrag goeddeels zijn ontvangen.

*) Boedelschulden zijn schulden ontstaan vanaf de dag van faillietverklaring. Prefaillissementsschulden of faillissementsschulden zijn schulden ontstaan vóór de dag van de faillietverklaring.

Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met
Fred Dijk, bestuurssecretaris WOZL: T 06 53 11 00 20