Welkom op deze website

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van de Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om berichten en video's van social-mediasites op te nemen op onze website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies voor Google Analytics. Op deze manier zijn we in staat om onze website aan te passen aan uw wensen en behoeften. Uw persoonlijke informatie en IP-adres worden hierbij niet opgeslagen.

U vindt meer informatie over hoe en waarom we cookies gebruiken in ons cookiebeleid. Om deze website zonder verlies van functionaliteit te bekijken, dient u het gebruik van cookies te accepteren door te klikken op onderstaande button.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat niet uw naam, niet uw adres, niet uw leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens niet op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt WOZL?
WOZL maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies voor websitestatistieken
Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of iemand een groot scherm heeft, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

Hoe kunt u de cookies uitzetten?
Wanneer u niet wilt dat cookies worden meegestuurd, dan kunt u ze via uw webbrowser uitschakelen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Cookies uitzetten:
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari

Gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze website?ACCEPTERENNEE, BEDANKT
Vacatures

Aanmelden nieuwsbrief

Theo van Kroonenburg volgt Richard de Winter op bij WOZL

12-11-2014

Theo van Kroonenburg (55) wordt per 1 januari 2015 de nieuwe algemeen directeur voor de bedrijfsactiviteiten (BV’s) van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).

Hij volgt Richard de Winter op, die vanaf september vorig jaar op ad interimbasis
leiding gaf aan de bedrijfsactiviteiten van WOZL. Onder zijn leiding kwam de organisatie in rustiger vaarwater. De meeste commerciële en risicovolle activiteiten van WOZL werden vervreemd en het proces van instroom-, uitstroom en doorstroom werd leidend in de organisatie: alles is er op gericht om de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te ontwikkelen, te begeleiden, te bemiddelen en zo regulier mogelijk te laten werken.
WOZL transformeerde in deze periode naar een organisatie met accent op Beschut werk onder eigen paraplu en daarnaast een detacheringspoot om de wsw’ers zo veel mogelijk aan een baan in reguliere bedrijven te helpen. Dat proces van transitie is nodig met het oog op de Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking treedt. Die wet legt meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale wetgeving bij de gemeenten. Tegelijkertijd gaan de overheidsbijdragen daarvoor de komende jaren stapsgewijs omlaag.

De komende man, Theo Van Kroonenburg, was van 2002 tot eind 2013 algemeen directeur van Atlant Groep, een in Helmond gevestigd regionaal arbeidsreïntegratiebedrijf, dat in opdracht van zes gemeenten uit Zuidoost- Brabant burgers met beperkte arbeidscapaciteit aan werk helpt, op basis van eenzelfde proces van in-, door- en uitstroom. Van Kroonenburg herpositioneerde de Atlant Groep naar een toekomst- en marktgerichte publieke onderneming, met het accent op detacheren in nauwe samenwerking met reguliere werkgevers. Bovendien heeft hij in deze organisatie veel energie ingezet op het verkrijgen van expertise en digitaal instrumentarium bij het meten van competenties en loonwaardebepaling. Zijn werkervaring en prestaties hierin passen optimaal in de beleidskeuzes die ook WOZL heeft gemaakt.

In oktober 2013 vertrok Van Kroonenburg bij de Atlant Groep. Sindsdien werkte Van Kroonenburg vanuit zijn eigen onderneming als interimbestuurder/ directeur en consultant in de zorg, bij woningcorporaties en in de sociale werkvoorziening.

Het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg is de Gemeenschappelijke Regeling van de elf aangesloten gemeenten in Parkstad en Heuvelland en voert namens hen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in Oostelijk Zuid Limburg uit. Het Schap helpt de meer dan 4.000 wsw’ers in dit gebied aan werk.

Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met:
Martin de Beer, wethouder Heerlen en bestuursvoorzitter WOZL: T 045 560 40 22